Stichting CNCC

Het CNCC is een Tanzaniaans initiatief en wordt vanaf 2005 gesteund door Piet en Olga de Haas. Als respectievelijk algemeen kinderarts en maatschappelijk werker in het speciaal onderwijs wilden zij na hun pensionering in Nederland hun expertise in dienst stellen van het project van Michael Shirima. Niet alleen gingen Olga en Piet wonen en werken in Tanzania, zij richtten ook Stichting CNCC op. De stichting heeft als doel het welzijn van kinderen in Tanzania of eventueel andere derdewereldlanden te bevorderen. Tevens biedt de stichting steun aan de lokale bevolking rondom het kindercentrum.

Stichting Cornel Ngaleku Children Centre is opgericht op 11 januari 2005.
KvK Middelburg nr. 41114501
Rekeningnummer 34.60.62.284 t.n.v. Stichting CNCC te Driewegen
IBAN NL17RABO0346062284
SWIFT/BIC code RABONL 2U
RSIN/Fiscaal nummer 006923665

In geen enkel opzicht heeft de stichting een beloningsbeleid. Alles wordt door vrijwilligers gedaan.

BESTUURSLEDEN

Voorzitter
Prof. dr. T.W.J. Schulpen, kinderarts

Vice-voorzitter
Dhr. A.C. Zandee, maatschappelijk werker

Secretaris/penningmeester
Mevr. R. de Haas, accountmanager

Leden
Mevr. O. de Haas-Veen, maatschappelijk werker
Mevr. H. Stotijn-Zachariasse, zelfstandig ondernemer

Adviseur van de stichting
Dr. P.W. de Haas, kinderarts

Voor financiële verantwoording verwijzen wij u graag naar ons financieel jaarverslag dat op te vragen is bij onze penningmeester Roelien de Haas, via info@ngalekucentre.com.
Tevens staat er in het jaarverslag, dat hier op de website staat, een overzicht van de staat van de baten en lasten.