Kinderen

Het Cornel Ngaleku Children Centre is opgericht om weeskinderen en andere kwetsbare kinderen in de leeftijd van nul tot zes jaar een toekomst te geven. De kinderen worden vaak opgespoord door speciale vrouwengroepen die in de dorpen kwetsbare families terzijde staan. Ze worden aangemeld via maatschappelijk werkers, politie, kerken en ziekenhuizen. De meeste kinderen komen uit het Rombo district, slechts enkelen uit andere delen van Tanzania.

De ervaring leert dat de zorg voor de kinderen niet ophoudt als ze de schoolleeftijd (zes jaar) hebben bereikt. Er wordt zoveel mogelijk geprobeerd de kinderen weer terug te plaatsen bij hun familie. Het streven is om alle kinderen een goede schoolopleiding te geven. De regering probeert de lokale scholen te promoten en er is voor alle kinderen vrij onderwijs. Eventuele extra benodigdheden zoals uniform, schoenen en boeken worden Stichting CNCC betaalt aangezien de meeste families erg arm zijn.

Voor de verzorging van de kinderen sloot Michael Shirima in 2006 een contract voor drie jaar met de zusters van Ursuline Orde. In 2009 is dit contract voor onbepaalde tijd verlengd.