Kinderen

Het Cornel Ngaleku Children Centre is opgericht om weeskinderen en andere kwetsbare kinderen in de leeftijd van nul tot zeven jaar een toekomst te geven. De kinderen worden vaak opgespoord door speciale vrouwengroepen die in de dorpen kwetsbare families terzijde staan. Ze worden aangemeld via maatschappelijk werkers, politie, kerken en ziekenhuizen. De meeste kinderen komen uit het Rombo district, slechts enkelen uit andere delen van Tanzania.

De ervaring leert dat de zorg voor de kinderen niet ophoudt als ze de schoolleeftijd (zeven jaar) hebben bereikt. Er wordt zoveel mogelijk geprobeerd de kinderen weer terug te plaatsen bij hun familie, maar in veel gevallen blijkt dit niet mogelijk. Het streven is om alle kinderen een goede schoolopleiding te geven, hetgeen inhoudt dat ze naar een primary boarding school (een kostschool voor basisonderwijs) gaan. Daarna eventueel naar een secondary school (een middelbare school) of een school voor vakonderwijs.

Voor de verzorging van de kinderen sloot Michael Shirima in 2006 een contract voor drie jaar met de zusters van Ursuline Orde. In 2009 is dit contract voor onbepaalde tijd verlengd.